ҚP ҰAK басылымдары

2016


Әкім Тарази Биобиблиографиялық көрсеткіш/ Ү. Д. Мұңалбаева, Ғ.Б. Исақанова, М.Б. Жакупова, А.М. Дүйсембаева.-Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2016.-152б.


Күнтізбе Календарь Calendar/ Құраст. Дүйсембаева А.- Астана: ҚР-ның Ұлттық академиялық кітапханасы, 2016.-200 б.


 

2015

 

Сөредегі сәуле [Мәтін] /; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі; ҚР-ның Ұлттық академиялық кітапханасы - Астана: [б. ж.], 2015. - 75 б.

Менің кітапханам [Мәтін]: [жинақ] /; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі - Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2015 . - 250 б. - Мәтіні қазақ және орыс тілд.


Мырзатай Жолдасбеков Библиографиялық көрсеткіш «Мырзатай Жолдасбеков» / Ү. Мұналбаева, Ғ. Исақанова, Е.Әли. – Астана, 2015. – 164 б.


Боевые шлемы казахов (история, истоки, традиции) [Текст] / К. С. Ахметжан; М-во культуры и спорта РК; Нац. акад. б-ка РК - Астана: [б. и.], 2015. - 101 с., ил. . Библиогр.: с. 94-101 - [б. т.]


Бөлек батыр [Мәтін]: (тарихи-танымдық жинақ) /; [құраст. Ү. Мұңалбаева; алғы сөзі А. Мұхамедиұлы]; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы - Астана: [б. ж.] , 2015 . - 86 б., сурет.  Библиогр. 85 б. - [т. ж.]


Воинские доспехи казахов. История, традиционная терминология, классификация.- Астана: Национальная академическая библиотека РК, 2015.- 172 с.


Құрбанғали  Халиди «Тауарих-и хамса-ий шарки».- Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2015.-290 б.


Муналбаева У.Д. Библиотечная педагогика:  История, теория, практика.- Астана: Националльная академическая библиотека РК, 2015


Мұңалбаева Ү.Д. Кітапхана педагогикасы: тарихы, теориясы, тәжірибесі.- Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2015.-242 б.


 

2014


Библиографический указатель «10-лет НАБ РК». Указатель записан на CD диск.


Фариза Оңғарсынова: библиографиялық көрсеткіш = Фариза Унгарсынова: библиографический указатель [Электронный ресурс]  / Нац. акад. б – ка Респ. Казахстан; сост. Е. Али. Астана, 2014. 112 с. Каз., рус. яз. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).


2015 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құраст. А.М. Дюсембаева; ред. Р.К. Рахимбекова. –Астана, 2014.(3 тілде).


Ертегі-BOOR.- Астана: ҚР-ның Ұлттық академиялық кітапханасы, 2014.


Эссе. Менің кітапханам.-Астана: ҚР-ның Ұлттық академиялық кітапханасы, 2014.2013


Оралхан Бөкей: биобиблиографиялық көрсеткіш / [құраст. Р. Қ. Рахимбекова, Е. Ж. Әли], [жоба жетекшісі Ғ. Б. Исақанова]. - Астана: [б. ж.], 2014. – 245 б.  – Қазақ және орыс тілдерінде.


Памятники Астаны : каталог -указатель [Электронный ресурс] / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан;сост. Р.К. Рахимбекова, Е.М.Загруднева. –Астана, 2013. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM).


2014 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – [Электронды ресурс] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құраст. А.М. Дюсембаева; ред. Р.К. Рахимбекова. –Астана, 2013. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM).2012


Əзіз жүрек Əз аға [Электронды ресурс]: [Əзілхан Нұршайықовтың 90 жылдығына арналған библиографиялық көрсеткіш] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құраст. Г.Т. Таукова; тех. ред. С.К. Аманова, Ж.Е. Исимов. –Астана, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)


2013 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – [Электронды ресурс] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құраст. А.М. Дюсембаева; ред. Р.К. Рахимбекова. –Астана, 2012.


 

2011


«Жұбан Молдағалиев «Мен Қазақпын»: зерттеу мақалалар /жоба жетекшісі Ғ. Б. Исақанова; құраст. Б. Қарағызұлы; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: «KazServicePrintLTD» баспасы, 2011. – 216 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.


«Жеңістерге жол ашқан жарқын жылдар»: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған әдістемелік құрал/құраст. М. Н. Кенжеева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2011. – 40 бет – Қазақ тілінде


«Астана – гарант процветания Казахстана» к 20-летию независимости Казахстана [Электронный ресурс] : [библиогр. указ. лит.] / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. –Астана, 2011. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM).


2012 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – [Электронды ресурс] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; құраст. А.М. Дюсембаева ; ред. Р.К. Рахимбекова. – Астана, 2011.

Режим доступа :http://nabrk.kz/system/files/KZD%202012_0.doc, свободный.


 

2010


Астана кітапханалары: анықтамалық = Библиотеки Астаны: справочник / ред. М. Б. Валиулина; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана,  2010. – 79 бет. 


2011 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – [Электронды ресурс] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; құраст. А.М. Дюсембаева; ред. Р.К. Рахимбекова. –Астана, 2010. Режим доступа: http://nabrk.kz/system/files/KZD 2011.doc, свободный.2009


Бір ел – бір кітап»: зерттеу мақалалар /жоба жетекшісі Ғ. Б. Исақанова; құраст. Б. Қарағызұлы; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана:  «Хұснихат» баспасы, 2009. – 224 бет.  – Қазақ және орыс тілдерінде.


«Бір ел – бір кітап» акциясы аясында Мағжан Жұмабаевтың махаббат лирикасына арналған іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар./ ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: 2009 – 64 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.


Кемел тұлға келбеті: Әбіш Кекілбайұлының 70-жылдық мерейтойына арналған: Библиографиялық көрсеткіш / құраст.: А. Р. Аюпова [ж. б.]; Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы. - Астана : [Б. ж.], 2009. - 112 б.


Абиш Кекилбаев : библиогр. указ. = Әбіш Кекілбайұлы : библиогр. көрсеткіш / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. — Астана, 2009. — 112 с. – Каз., рус. яз.


Календарь знаменательных и памятных дат –2010 [Электронный ресурс] / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. –Астана, 2009. –Каз. яз. –Режим доступа: http://nabrk.kz/system/files/KZD, свободный.


 

2008


Әуезов М. Қилы заман [Электронды ресурс]: [повесть] / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2008. – 1 электрон. диск (CD-ROM). – Ену жүйесі: http://nabrk.kz, еркін. – Тақырыбы экранда.


Бердіғалиева Р. А. Библиотечное поле Казахстана: события и факты: ғылыми басылым / Р. А. Бердіғалиева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: Фолиант, 2008. – 336 бет.


Қазақстандық кітапхана ісіндегі жүз жас маман: анықтама = Сто молодых библиотекарей Казахстана: справочник / ред. Р. А. Бердіғалиева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2008. – 205 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.


Библиотечные исследования в Казахстане : сб. науч. ст. = Қазақстандағы кітапханалық зерттеулер / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. — Астана, 2008 .— Изд.с 2008 г. — 4 вып. в год. – Каз., рус. яз. Вып. 1. — 2008. — 56 с. - Вып. 2. — 2008 — 56 с. - Вып. 1—2. — 2009. — 139 с. - Вып. 3—4. — 2009. — 107 с.2007


Читающее общество – основа конкурентоспособной страны: Халықаралық Оқу Конгресінің материалдары / жоба жет. Р. А. Бердіғалиева; ред. Р. К. Рахымбекова; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: Фолиант, 2007. – 216 бет.


Авторлық құқық және оның кітапханалық-ақпараттық қызмет саласында сақталуы = Авторское право и его соблюдение в библиотечно-информационной деятельности: республикалық семинар материалдары / ред.: Н. Ж. Шаханова; Ә. М. Қожабекова; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2007. – 226 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.


Библиотеки Казахстана в информационном сообществе: мақалалар жинағы /құраст. З. С. Баянова; ред. Н. Ж. Шаханова; ауд. Т. Г. Ермекпаева;  ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2007. – 94 бет.


Қазақстан Республикасы кітапханаларын жаңартудың 2007–2009 жылдарға арналған бағдарламасы = Программа модернизации библиотечной сферы Республики Казахстан на 2007–2009 годы / ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. –  Астана, 2007. – 146 бет. – Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.


Желтоқсан жаңғырығы – 20 жылдан соң: Желтоқсан оқиғасының 20 жылдығына арналған кеш материалдары / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2007. – 138 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.